Công đoàn CQ và Đoàn TN CQTĐ kết hợp với Đoàn TN Cao su Dầu Tiếng
tổ chức cho con em CB-CNV đi tham quan tìm hiểu thực tế về ngành Cao su
Nhà máy chế biến cao su Bến Súc, Vườn cây, Di tíhc lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc, Nhà Truyền thống công nhân Dầu Tiếng