Vietcombank và Tập đoàn Cao su ký thỏa thuận hợp tác phát triển