Thư Viện Hình Ảnh    -    Video Clip

VidEO VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI CNVC CTY MẸ - TẬP ĐOÀN

Video Clip phần 1:   (Một đời người một rừng cây - Gửi nắng cho em - Cao su Việt Nam)Video Clip phần 2:   (Tổ quốc gọi tên mình - Cánh mặt trời)


Chi Đoàn Thanh Niên VRG Biểu diễn Văn Nghệ Chào mừng Đại Hội CNVC Cty Mẹ - VRG (17/5/2013)
tại Nhà khách chính phủ