THANH NIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH CAO SU LẦN THỨ I - QUẢNG NAM, NGÀY 14/5/2013