SAO VÀNG CAO SU LẦN THỨ X - QUẢNG NAM, NGÀY 14/5/2013