Chi đoàn Công Ty Mẹ Tập đoàn Ca-Múa Mừng Xuân Quý Tỵ (18/02/2013)