LIÊN HOAN THANH NIÊN TIÊN TIẾN NGÀNH COA SU - QUẢNG NAM, NGÀY 12-15/5/2013