Chi đoàn Công Ty Mẹ - VRG và Đoàn TN CTY CS Bà Rịa tổ chức thắp hương các anh hùng liệt sỹ và
trao quà cho các HS nghèo vượt khó vùng sâu vùng xa (2-3/03/2013)