ĐẠI HỘI DOANH NHÂN TRẺ TẬP ĐOÀN LẦN THỨ IV - QUẢNG NAM, NGÀY 13/5/2013