Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,300 22,370
EUR 24,233 24,620
GBP 26,958 27,390
HKD 2,842 2,899
JPY 210 214
CHF 22,209 22,611
AUD 16,838 17,091
CAD 16,437 16,801
SGD 15,856 16,110
THB 624 650
Untitled Document Số người đang truy cập : 6

Bạn là người truy cập thứ
1,360,446
Untitled Document