Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,255 22,325
EUR 25,265 25,567
GBP 31,904 32,416
HKD 2,834 2,891
JPY 205 209
CHF 22,781 23,147
AUD 16,262 16,507
CAD 17,085 17,464
SGD 16,180 16,506
THB 621 647
Untitled Document Số người đang truy cập : 15

Bạn là người truy cập thứ
1,220,711
Untitled Document