Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,270 22,340
EUR 24,775 25,072
GBP 28,888 29,352
HKD 2,838 2,895
JPY 215 219
CHF 22,520 22,927
AUD 16,658 16,908
CAD 16,884 17,258
SGD 16,210 16,470
THB 631 658
Untitled Document Số người đang truy cập : 8

Bạn là người truy cập thứ
1,322,187
Untitled Document