Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,290 22,360
EUR 24,433 25,377
GBP 31,591 32,944
HKD 2,788 2,919
JPY 186 194
CHF 21,952 22,892
AUD 15,647 16,301
CAD 15,789 16,564
SGD 15,533 16,264
THB 608 650
Untitled Document Số người đang truy cập : 8

Bạn là người truy cập thứ
1,166,925
Untitled Document