Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,270 22,340
EUR 24,637 24,931
GBP 29,737 30,214
HKD 2,836 2,893
JPY 214 218
CHF 22,554 22,962
AUD 16,435 16,682
CAD 16,975 17,352
SGD 16,364 16,627
THB 622 648
Untitled Document Số người đang truy cập : 15

Bạn là người truy cập thứ
1,265,834
Untitled Document