Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,720 22,790
EUR 24,534 24,827
GBP 28,765 29,226
HKD 2,883 2,947
JPY 204 208
CHF 22,546 22,999
AUD 17,014 17,269
CAD 16,547 16,913
SGD 16,133 16,425
THB 649 676
Untitled Document Số người đang truy cập : 9

Bạn là người truy cập thứ
1,455,612
Untitled Document