Trang chủ

THÔNG BÁO
website của Tập đoàn sẽ nâng cấp trong tuần này (26/6). Để tránh ảnh hưởng công việc, đề nghị các đơn vị thành viên vào link www.rubbergroup.vn  
Văn bản Hội DNT - VRG
# Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 Công văn  04/CV-DNT   (19-03-2015)
Giới thiệu thay thế nhân sự tham dự UBH DNT TĐ khóa IV, NK 2013-2016

Đơn vị soạn thảo: Hội doanh nhân trẻ
08:13:34
24-03-2015
File
25 Kb
2 Công văn  12/CV-DNT   (13-05-2014)
Đóng góp quỹ thường niên 2014
DS các đơn vị triển khai đóng góp quỹ thường niên Hội DNT Tập đoàn 2014
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
09:26:37
14-05-2014
File
335 Kb
3 Công văn  11/CV-DNT   (12-05-2014)
Hồ sơ đại biểu tham dự ĐH Hội DNTlần thứ V
Hồ sơ đại biểu tham dự ĐH Hội DNT lần thứ V - NK 2014 - 2017
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
13:30:38
13-05-2014
File
1,239 Mb
4 Thông báo  10/TB-CNT   (06-05-2014)
Thay đổi thời gian tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ
Thời gian tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
13:29:25
13-05-2014
File
928 Kb
5 Thông báo  04/TB.DNT   (16-04-2014)
Kết luận tại Hội nghị UB Hội Doanh nghiệp Trẻ Tập đoàn
Kết luận tại Hội nghị UB Hội Doanh nghiệp Trẻ Tập đoàn lần thứ 2 - Khóa IV (nhiệm kỳ 2013 - 2016).
Danh sách hổ trợ quỹ thường niên hằng năm
Để biết thêm chi tiết, xin mời vào website Hội Doanh Nhân Trẻ VRG
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
16:57:16
06-05-2014
File
1,179 Mb
6 Công văn  06/CV-DNT-2014   (17-04-2014)
Thống kê danh sách hội viên
Tiến hành rà soát, thống kê lại danh sách (cũ và mới) và cập nhật đầy đủ các thông tin về hội viên của đơn vị.
Để biết thêm chi tiết, xin mời vào website Hội Doanh Nhân Trẻ VRG
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội
09:10:33
23-04-2014
File
292 Kb
7 Thông báo  06/TB-DNT   (17-04-2014)
Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ
V/v Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
15:00:38
22-04-2014
File
511 Kb
8 Công văn   06/CV-DNT   (18-06-2012)
Hỗ trợ sách Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn
Công văn : Hỗ trợ sách Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn.
Đơn vị soạn thảo: Hội doanh nhân trẻ
10:36:17
19-06-2012
File
97 Kb
Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - VRG
Hiệp Hội Cao Su Viêt Nam
CT CPCS Hòa Bình
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
 
Untitled Document