Trang chủ

THÔNG BÁO
Sơ đồ tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI

Anh Trần Công Kha

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

PHÓ CHỦ TỊCH

1. Anh Thái Bảo Tri – Phó Chủ tịch thường trực, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn

2. Anh Lê Văn Thắng – Phó Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể Tập đoàn

3. Anh Lê Đức Hân – Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang

4. Anh Nguyễn Minh Hùng – CT HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

5. Anh Nguyễn Minh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên

6. Anh Phạm Nguyên Khang – TV HĐTV-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận

7. Anh Nguyễn Thế Mai – TV HĐTV-Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị

8. Anh Huỳnh Kim Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Phước Hòa

9. Anh Bùi Thanh Tâm – Phó Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

10. Anh Lê Tiến Tình – Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Lai Châu

9. Chị Lê Thị Xuyến – Phó Tổng giám đốc Công ty CP chế biến Gỗ Thuận An

BAN THƯ KÝ:

Tổng Thư ký

Anh Lê Văn Thắng – Phó Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể Tập đoàn

Phó Tổng thư ký:

1. Anh Trương Văn Hội – Trưởng phòng Kỹ thuận NN Công ty TNHH

2. Chị Nguyễn Thị Kim Linh – Phó Ban Xuất nhập khẩu Tập đoàn

3. Anh Nguyễn Phi Long – Phó Tổng Biên tập,  Tạp chí Cao su Việt Nam

4. Anh Phạm Quang Long – Phó Tổng giám đốc Công ty CP TMDV&DL Cao su

5. Anh Võ Toàn Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTC Cao su Chư Prông

6. Anh Hồ Trọng Minh Thảo – Phó Ban Lao động Tiền lương Tập đoàn

7. Anh Trần Xuân Thịnh – Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Mang Yang Ratanakiri

Ủy viên Ban thư ký:

1. Anh Đinh Gia Lợi – Phó phòng Hành chính – Quản trị, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo.

2. Chị Nguyễn Thị Kim Linh – Chuyên viên Ban Xuất Nhập khẩu, kiêm Phó chánh Văn phòng Hội DNT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

BAN KIỂM TRA

Trưởng ban:

Anh Bùi Đình Ninh – Phó Hiệu trường Trường Cao đẳng CN Cao su

Ủy viên Ban Kiểm tra:

1. Anh Nguyễn Đức Huỳnh  – Phó phòng Tài Chính–Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

2. Chị Phan Thị Vành Khuyên – Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn

VĂN PHÒNG HỘI DNT

1. Anh Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin Tập đoàn, kiêm Chánh Văn phòng Hội

2. Chị Hồ Thị Thái Hằng – Chuyên viên Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Phó Chánh Văn phòng Hội, kiêm Kế toán Hội

2. Chị Huỳnh Thị Trúc – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Thủ quỷ Hội

3. Anh Nguyễn Tuấn Nam – Chuyên viên Ban Thi đua Tuyên tuyền Văn thể Tập đoàn

Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - VRG
Hiệp Hội Cao Su Viêt Nam
CT CPCS Hòa Bình
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Untitled Document