logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Tin tức
STT Chủ đề Tải về
31 Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2015 - (14/06/2016)
445 KB
32 182/QĐ-HĐTVCSVN, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đ/v NLĐ tại Cty Mẹ - Tập đoàn - (17/05/2016)
582 KB
33 V/v ban hành Quy chế thi và xếp lương, nâng ngạch chức danh viên chức, chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn CN Cao su VN - (11/05/2016)
223 KB
34 BC kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Xây dựng Địa ốc Cao su của người liên quan của người nội bộ - (14/04/2016)
473 KB
35 TB giao dịch cổ phiếu RCD của người có liên quan của người nội bộ - (12/04/2016)
510 KB
36 TB: Bán đấu giá phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) tại CTCP Cơ Khí Cao su - (19/02/2016)
28 KB
37 TB: Bán đấu giá cổ phần của VRG tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX - (01/02/2016)
6.5 MB
38 QĐ v/v phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương, chế dộ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương Công ty Mẹ - Tập đoàn - (31/12/2015)
429 KB
39 Báo cáo Tài chính Quý III - Báo cáo đánh giá giám sát Tài chính 6 tháng đầu năm - Báo cáo quyết toán Tài chính Quý II năm 2015 - (24/12/2015)
2.2 MB
40 TB: gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh - (15/12/2015)
41 TB Bán đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại CTCP Xi măng FICO Tây Ninh - (02/12/2015)
42 Báo cáo Tài chính Hợp nhất (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014) - (24/11/2015)
3.9 MB
43 Thông báo: Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN tại CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su - (16/11/2015) - (16/11/2015)
44 Báo cáo đánh giá Tài chính - (15/10/2015)
2.3 MB
45 Báo cáo Tài chính riêng - (15/10/2015)
2 MB
46 Bảng Thống kê thu nhập của CBCNV 2014 - (15/10/2015)
523 KB
47 Thông Báo Bán Đấu Giá Cổ Phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh - (27/08/2015)
79 KB
48 TB: về việc thoái vốn cổ phần của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Năng Lượng Vinaconex - (15/06/2015)
49 TB: Bán đấu giá phần vốn của VRG và Cty TNHH MTV CS Chư Sê tại Công ty TNHH cơ sở Hạ Tầng BOT Đồng Tháp - (11/03/2015)
50 Thông tin bán phần vốn góp tại BOT 741 của VRG và các đơn vị thành viên - (30/12/2014)
51 Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn - (29/12/2014)
629 KB
52 Báo cáo giám sát xếp loại doanh nghiệp - (29/12/2014)
1.7 MB
53 Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ - Tập đoàn - (29/12/2014)
1.3 MB
54 Báo cáo thu nhập người lao động viên chức quản lý - (29/12/2014)
540 KB
55 Đánh giá xếp loại doanh nghiệp các đơn vị thành viên - (29/12/2014)
504 KB
56 Quy chế quản lý nội bộ - (29/12/2014)
184 KB
« 1 2
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ